تبدیل سوابق شغلی شما به مدرک معادل کاردانی تا دکتری


  •    نام آگهی دهنده: مرکز توسعه آموزش
  •    استان: آذربایجان غربی
  •    شهر: ارومیه
  •    محله: فلکه بهداری

  تبدیل سوابق شغلی شما به مدرک معادل کاردانی تا دکتری  تبدیل سوابق شغلی شما به مدرک معادل کاردانی تا دکتری

   

  تبدیل سوابق شغلی شما به مدرک معادل کاردانی تا دکتری

  مشاوره جهت تبدیل سوابق کاری و علمی و مهارتهای فنی به مدرک معادل در مقاطع دیپلم، کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکترا

  ۱.شرایط معادل دیپلم :
  داشتن مدرک سیکل یامعادل وداشتن دوره آموزشی۵۴۰ساعت/داشتن۱سال سابقه کار

  ۲.شرایط معادل کاردانی :
  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یامعادل وداشتن دوره آموزشی۸۰۰ساعت/داشتن ۳ سال سابقه کار

  ۳. شرایط معادل کارشناسی :
  داشتن مدرک دیپلم یاپیش دانشگاهی یاکاردانی یامعادل وداشتن۱۶۰۰ساعت دوره آموزشی/داشتن۵سال سابقه کار

  ۴.شرایط معادل کارشناسی ارشد :
  داشتن مدرک کارشناسی یامعادل وداشتن۲۲۰۰ساعت دوره آموزشی/داشتن۷سال سابقه کار

  ۵. شرایط معادل دکترا :
  داشتن مدرک کارشناسی ارشدیامعادل وداشتن۲۶۰۰ساعت دوره آموزشی/داشتن۱۰سال سابقه کار

  کاربردمدرکهادراخذپروانه کسب-استخدام درشرکتهاوکارخانجات -افزایش حقوق-ارتقاءرتبه شغلی-وجه اجتماعی وپرکردن رزومه کاری می باشد.

  ۰۹۱۴۵۶۳۰۴۵۱و ۰۹۱۴۹۷۴۰۴۱۸

       |     |     |     |  

  مرکز توسعه آموزش

  آگهی های  مرکز توسعه آموزش