خدمات

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی FLOAT STEAM TRAP

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )

شیر فشار شکن مارک سامسون PRESSURE REDUCING...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
تست چاه ارت و سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر

تست چاه ارت و سیستم ارتینگ و...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
ساخت و راه اندازی پروژه های اتوماسیون صنعتی Plc Hmi Drive

ساخت و راه اندازی پروژه های اتوماسیون...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
تابلو برق صنعتی طبق سفارش کارفرما

تابلو برق صنعتی طبق سفارش کارفرما

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی اماکن اداری و تجاری

طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی اماکن...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
طراح و مجری برق و اتوماسیون صنعتی

طراح و مجری برق و اتوماسیون صنعتی

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
اجرا چاه ارت و سیستم ارت تخصصی

اجرا چاه ارت و سیستم ارت تخصصی

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
بازديد و بررسي فني جرثقيلهاي صنعتي و صدور گواهي معتبر

بازدید و بررسی فنی جرثقیلهای صنعتی و...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
تاسیسات برق صنعتی

تاسیسات برق صنعتی

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی اماکن تجاری

طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی اماکن...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
چاه ارت و سیستم ارت تخصصی

چاه ارت و سیستم ارت تخصصی

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
تست چاه رات و سیستم ارتینگ و صدور گواهینامه معتبر کارگاهها

تست چاه رات و سیستم ارتینگ و...

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )
اتوماسیون صنعتی Plc Hmi Drive

اتوماسیون صنعتی PLC – HMI – DRIVE

   تهران تهران
  شماره تماس
۰۶ بهمن ۱۳۹۸   ( امروز )