خدمات مواد غذایی

پکیج پذیرایی تکنفره میوه مراسم (پوپک)

   تهران تهران
  شماره تماس

پک سالاد اسلایس میوه یکنفره (پارادایس)

   تهران تهران
  شماره تماس

پک چیپس میوه یکنفره (پیچک)

   تهران تهران
  شماره تماس

میوه های سیخی داخل دیس مجلسی (پرندیس)

   تهران تهران
  شماره تماس

سبد پذیرایی پر از میوه مجلسی (پارمیس)

   تهران تهران
  شماره تماس