کشاورزی و دامداری

تخم نطفه دار راس |پرکن|دستگاه جوجه کشی|

تخم نطفه دار راس |پرکن|دستگاه جوجه کشی|

   آذربایجان‌غربی ارومیه
  شماره تماس
دستگاه پرکن|محصولات جوجه کشی|تخم نطفه دار|اذران نطفه

دستگاه پرکن مرغ|دستگاه جوجه کشی|تخم نطفه دار|اذران...

   تهران تهران
  شماره تماس