روکش غلطک


 عملیات روکش غلطک طی یک فرآیند شناخته شده بر روی درام غلطک ها انجام گردیده...
   استان:اصفهانتمام حقوق محفوظ است پارس تبلیغ