مولاژ تروما شامل انواع زخمهای بدن: زخم روباز شکم, قفسه سینه, سر, سوختگی درجات ۲,۱...تمام حقوق محفوظ است پارس تبلیغ