زخم بستر


مولاژ تروما شامل انواع زخمهای بدن: زخم روباز شکم, قفسه سینه, سر, سوختگی درجات ۲,۱...
   استان:تهرانتمام حقوق محفوظ است پارس تبلیغ