عملیات روکش غلطک طی یک فرآیند شناخته شده بر روی درام غلطک ها انجام گردیده...
   استان:اصفهان
تمام حقوق محفوظ است پارس تبلیغ