بارگذاری صفحه ای

 •  
  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  بارگذاری صفحه ایبارگذاری صفحه ای

  بارگذاری صفحه ای


  بارگذاری صفحه ای

  بارگذاری صفحه ای خاک
  به منظور تعیین پارامترهای مهمی همچون:
  مدول یانگ ، ضریب عکس العمل بستر و مقاومت مجاز مصالح و در نهایت تعیین مقاومت زمین هنگام ساخت پی استفاده می گردد.    |     |     |     |  

  » 1 Online
  » 1 Today
  » 0 Yesterday
  » 1 Week
  » 1 Month
  » 1 Year
  » 1 Total
  Record: 1 (09.07.2020)
  Free PHP Counter