•  
  •    نام آگهی دهنده: amirelahi
  •    وب سایت: www.adaklabco.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: سهروردی
  بمبو-نمونه برداربمبو-نمونه بردار

  بمبو-نمونه بردار


  نمونه برداری ازغلات یکی از بهترین روشهابرای خرید و دپو آنها می باشد
  یکی از وسایلی که دارای کاربرد بسیارزیادی در نمونه برداری می باشد بمبوهای نمونه برداری می باشند
  بمبونمونه برداری در اندازه های مختلف می باشند
  بمبو دومتری از جنس تمام استیل
  بمبودومتری از جنس تمام آلومینیوم
  بمبو دومتری از جنس برنج و استیل
  بمبویک ونیم متری از جنس تمام آلومینیومی
  بمبویک ونیم متری ازجنس تمام استیل
  بمبویک ونیم متری از جنسبرنج واستیل
  بمبوگونی ۸۰سانت با شکاف طولی ۶۰سانت
  بمبوگونی۸۰سانت با شکاف طولی ۵سانت
  بمبوگونی۶۰سانت با شکاف طولی ۴۰سانت
  بمبوگونی۶۰سانت با شکاف طولی ۵سانت
  بمبوسه متری از جنس تمام استیل برای نمونه گیری از واگن
  بمبوسه متری از جنس برنج و استیل
  بمبونمونه برداری دومتری اروپایی
  بمبوهای دومتری و یک ونیم متری دارای قطر داخلی۳۸میلیمترمی باشند
  بمبودومتری دارای ۸دریچه نمونه برداری بوده که درحدود۸۰۰گرم نمونه برداشت می کنند
  بمبویک ونیم متری دارای شش دریچه نمونه برداری می باشدکه در حدود۶۰۰گرم نمونه برداشت می کنند
  بمبودومتری آلومینیومی اروپایی دارای قطرداخلی۵۰میلیمترمی باشدکه قابلیت برداشت ۱۸۰۰گرم نمونه را دارامی باشد
  بمبوگونی ۸۰سانت نیزدارای قطر۱۹میلیمتری بوده که قابلیت برداشت ۱۲۰گرم نمونه رادارامی باشد    |     |     |     |  

  » 1 Online
  » 1 Today
  » 0 Yesterday
  » 1 Week
  » 1 Month
  » 1 Year
  » 1 Total
  Record: 1 (10.05.2021)
  Free PHP Counter