تسمه spk-میلگردspk-spkl-spknl-میلگردvcn-vcn200-vcn150-m040-ck45-‘-گرمکار-سمانته-سردکار

 •  
  •    نام آگهی دهنده: فولادسنتر
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: بازاراهن شاداباد
  تسمه spk-میلگردspk-spkl-spknl-میلگردvcn-vcn200-vcn150-m040-ck45-‘-گرمکار-سمانته-سردکارتسمه spk-میلگردspk-spkl-spknl-میلگردvcn-vcn200-vcn150-m040-ck45-‘-گرمکار-سمانته-سردکار

  تسمه spk-میلگردspk-spkl-spknl-میلگردvcn-vcn200-vcn150-m040-ck45-‘-گرمکار-سمانته-سردکار


  فولادسنترتوجه شمارابه قیمت فولادهای الیاژی درایران جلب میکند
  تهیه و توزیع انواع فولادهای آلیاژِ تسمه و میلگرد mo40 – تسمه و میلگردck45 – میلگرد سمانته – میلگرد vcn150 – vcn200-vcn100 – میلگرد نقره ای ۱/۲۲۱۰ – میلگرد و تسمه گرمکار ۱/۲۳۴۴ – میلگرد۱۰۰cr6 میلگرد و نسمه ۲۳۷۹ میلگرد وتسمه ۲۰۸۰ میلگرد خشکه هوایی
  فروش انواع فولاد های ابزاری spk1/2080 1/2379 1/2436 1/2601
  سمانته ۱/۷۱۳۱ ۱/۵۹۲۰ ۱/۶۵۸۷
  میلگرد ۱۰۰cr6
  فولادهای گرمکار ۱/۲۳۴۴ ۱/۲۷۱۴ ۱/۲۷۱۳ ۱/۲۳۶۵    |     |     |     |  


  » 9 Online
  » 569 Today
  » 315 Yesterday
  » 884 Week
  » 884 Month
  » 884 Year
  » 884 Total
  Record: 569 (13.05.2021)