ثبت آگهی ویژه برای افزایش فروش و بازدید کسب و کار

سرمایه گذاری در ایران , How to do business in Iran

   مشاهده شده: 611   |     |     |  

سرمایه گذاری در ایران , How to do business in Iran

فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران &#****; Invest in Iran – Iran Investment Opportunities

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.
یکی از عوامل عمده ی پیوند دهنده ی اقتصاد کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که اگر همراه با انتقال فناوری و مدیریت نو باشد، می تواند پیشرفت کشور مقصد سرمایه گذاری را منجر شود. این مساله موجب شده است که رقابت بر سر جذب سرمایه گذاری خارجی به یکی از واقعیت های امروز اقتصاد به هم پیوسته ی جهانی شود.

در این بین بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می برند، جذب منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه ی اقتصادی خود در بخش های مختلف ضروری می دانند؛ به گونه ای که در میان برخی از این کشورها رقابت سختی برای جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته است.
اطلاعات بیشتر : /

مزایا و ویژگی‌های اقتصاد ایران
  • هجدهمین اقتصاد برتر دنیا
  • رشد مثبت اقتصادی علیرغم تحریم اقتصادی
  • جمعیت جوان و تحصیلکرده
  • غنی به لحاظ ذخایر طبیعی
  • زیرساختهای اقتصادی قوی و گسترده
مزیتها به لحاط ذخایر طبیعی و معدنی
  • تنوع درحوزه های اقتصادی وغنی به لحاظ ذخایر هیدروکربنی ونفتی
  • چهارمین تولید کننده نفت در جهان
  • دارای دومین ذخایر گازی جهان
  • حائز رتبه دهم در صنعت توریسم و رتبه پنجم در اکوتوریسم
  • بزرگترین وبیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه وشمال آفریقا
  • رتبه های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی وکبالت
  • حائز رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان
  • رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی در جهان

اصلاحات اقتصادی در چارچوب برنامه پنجم
  &#****; ** میلیارد دلارسرمایه گذاری بخش خصوصی وسرمایه گذران خارجی در صنعت نفت وگاز
  &#****; بهبود نظام تامین سلامت کشور
  &#****; توسعه روابط بین الملل
  &#****; دو برابر شدن حجمGDP کشور
خصوصی سازی گسترده
  &#****; **% از دارایی های دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود
  &#****; **% از این انتقال از طریق سهام عدالت صورت خوهد پذیرفت
  &#****; **% از خصوصی سازی فوق نیز ار کانال بازار بورس تهران صورت خواهد پذیرفت
  &#****; دولت کماکان مالکیت **% از دارایی ها را در دست خواهد داشت
  &#****; حجم کل دارایی ها واموال دولت *** میلیارد دلار می باشد
  &#****; از این میزان ** میلیارد دلار طی * سال گذشته خصوصی شده است
  &#****; با تکمیل روند خصوصی سازی سهم دولت در تولید ناخالص داخلی از ** % به **% کاهش خواهد یافت

مزیتهای قانون سرمایه گذاری
 پوشش های تضمینی و حمایتی:
  • تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده * قانون)
  • تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده ** قانون و ماده ** آئین نامه )
  • تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده ** آئین نامه)
حقوق و تسهیلات:
  • برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری داخلی، (ماده * قانون)
  • انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، (مــواد **-** قانون)
  • امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده * آئین نامه)
  • پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی
  • امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده ** قانون)
  • امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک، (مــاده ** آئین نامه)
  • ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، (ماده ** قانون و ** آئین نامه)
  • تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت ** روز، (ماده * قانون).
  • انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBOT ، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده * قانون)
  • پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده * قانون)
شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
  • ارائه تسهیلات از طریق سایت فرصتهای سرمایه‌گذاری به نشانی شامل:
    &#****; دسترسی به فرصتهای سرمایه گذاری ایران در حوزه های مختلف اقتصادی با امکان جستجوی پیشرفته در سایت
    &#****; دسترسی به ترجمه قانون وآئین نامه سرمایه گذاری خارجی به زبان دنیا
    &#****; ارائه آمارهای سرمایه گذاری خارجی ومعرفی پروژه های در دست اجرا توسط سرمایه گذاران خارجی در کشور
    &#****; امکان دریافت الکترونیکی درخواستهای سرمایه گذاری خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری ارائه شده در سایت
  • تکمیل فرم Summry Sheet از طریق بخشNew Project سایت فرصتهای سرمایه گذاری جهت جمع آوری اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری در کشور
  • بررسی اطلاعات فرصتها و درج در بانک اطلاعاتی و معرفی فرصتها به سرمایه گذاران بالقوه خارجی از طریق سایت
  • شرکت در سمینارهای بین المللی به همراه صاحبان پروژه ها
  • امکان برقراری جلسات حضوری با صاحبان فرصتهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران بالقوه خارجی

فضای کلی سرمایه گذاری در ایران
نهاد متولی: سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
چارچوب قانونی: قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ایین‌نامه مربوط به آن

Iran qualifies from many respects to be a good location for investment and doing business. it has huge potential for investing after the termination of economic sanctions, Some of the features are highlighted below:
⦁    Vast domestic market with a population of ** million growing steadily
⦁    Young, educated and cheap labour force
⦁    Excellent strategic geographical position
⦁    The quick and easy access to neighbouring markets with a population of *** to *** million
⦁    Developed and ready infrastructure
⦁    Cheap and abundant raw materials, energy and transportation
⦁    The four-season climate and climate variability in the country
⦁    Fiscal incentives
⦁    Security and political stability
⦁    Untapped and consumer market and so on …
 
Global Investment was founded with a single vision, to help small to large enterprises with their strategic entry into the Iranian market by providing unmatched services for companies across all major industries. We can help you enter the hotspots of the market and will support and guide you toward a success story that remains rock-solid for the years to come.
We are a privately owned independent investment consulting firm specializing in assisting foreign investors to invest in Iran’s emerging market.
We strongly believe that Iran is going to be the best emerging market ever. It has all the conditions to be defined as the best market. It has the largest oil and Gas reserves with hugely diverse economy and fully functioning stock market
We deliver exceptional insight and advice based on the highest standards of consulting practice using our ** years of experience in the field. Our perfect blend of proprietary market entry solutions, strong local connections and expertise will assist you with maximizing your business potential in Iran. You can take advantage of our “real touch of the market” and break down entry barriers into the market. We make sure that you avoid making the wrong deals and provide you with Do’s and Don’ts of doing business in our country.
We are proud to have a Great business intelligence network which allows us to get local knowledge in places our competitors cannot. We achieve success using a global network of professionals specially trained in Detecting Market Opportunities, Artificial Intelligence in Financial Data Analysis, Portfolio Management and Risk Management
 We have a professional team and variety of services that will assist you with the development of a well-structured business plan and help you understand the dynamics of the Iranian market until you establish your name by beating the competition in your industry.
 We believe that every client deserves unique strategies tailored around their needs for entering the vast, unknown and profitable market of a country where no two businesses face the exact same issues.
Our experience base, skilled work-force, technical resources, networking capabilities, internal flexibility and global partners maximize solution efficacy.
Join The Ultimate And Irreplaceable Experience Now.
Just define your interests, We will promote the best investment opportunities for you
Contact Info:
Global Investment (A subsidiary of Talee ltd)
+************
+************
Hi@globalinvestment.ir
No **, Soroosh St, Tehran, Iran
**-** Wenlock Road, London, N* *GU
/


abdollahmoshiri85 abdollahmoshiri85

آگهی های  abdollahmoshiri85 abdollahmoshiri85


batatafruit.com

batatafruit.com

   تهران تهران
  شماره تماس
۱۵ آذر ۱۴۰۲   ( 222 روز پیش )
کفی سه محور

کفی سه محور

   البرز هشتگرد
  شماره تماس
۳۱ شهریور ۱۴۰۲   ( 296 روز پیش )