نوشته شده در

اجرای سقفهای شیبدار-اجرای آردواز-طرح سفال-اجرای شیروانی-ساخت واجرای خرپا-پوشش سقفهای شیبدار-پوشش سوله-انباری-حیاط خلوت-پارکینگ-نصب ایرانیت-تعمیر سقف شیروانی(۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

             سالن پوشش                                                               

(همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱
تلفن تماس: ۵۵۳۰۹۵۱۵ )        

تهیه و اجرای پوشش سقف-گالوانیزه-ایرانیت-پانل-اردواز-تعمیرات                 

   پوشش سوله – اجرای
پوشش سقفهای شیبدار- پوشش سقف سوله :خرپا. سقف کارخانه جات. کارگاه. ویلایی . گاوداری.
مرغداری.انباری .پارکینگ.حیاط خلوت و…..

با انواع مصالح پوشش از قبیل:گالوانیزه.گالوانیزه
رنگی.ایرانیت سیمانی.ساندویچ پانل سقفی و دیواری.نما و لمبه دور سوله و

تعویض وتعمیرات سقف شیبدار- تعمیرات سقف سوله و……

اجرای اردواز: اردواز پیشانی – اردواز سقف – الاچیق
– سردر و… با انواع مصالح :اردواز- ورق طرح سفال. پرچین.سفال و

اجرای نما و لمبه فلزی دور سوله. ویلا.پیشانی و…. – اجرای قرنیز فلزی
– فلاشینگ-ابرو لندنی-ابرو جعبه ای-ناودانی و

نصب عایق حرارتی پشم شیشه.توری مرغی.کارتن پلاست و… برای سقفهای سوله.سقف
ویلا. و سقفهای شیبدار دیگر
اجرای خرپا: ساخت و نصب خرپا -اسکلت فلزی سبک و
مقاوم – برای سقفهای : ویلایی . کارگاهی . انباری. پارکینگ . حیاط خلوت . گاوداری
. مرغداری و سقفهای شیبدار دیگر……

همراه : ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱
( عزیزنیا)

 تلفن تماس:
۵۵۳۰۹۵۱۵


(( در   اسرع   وقت  ))                                                                                                                                                                                                                            در تمام نقاط و شهرهای اطراف تهران —                                                                                                                                    

   و سراسر کشور —                                                                                                                              


 با ۳۰  سال تجربه و  سابقه  کار-


(( بدون     واسطه ))

نوشته شده در

پوشش سوله-پوشش سقف شیبدار-ساخت ونصب خرپا

          سالن پوشش

   ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ – ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱                =تهیه و اجرای پوشش سقف های شیبدار-پوشش سقف سوله-اجرای سقف :ویلا-شیروانی-حیاط خلوت-انباری پارکینگ-وسقفهای شیبداردیگر…-ساخت ونصب خرپا-تعمیرات و تعویض سقف های شیبدار-وسقف سوله =

   اجرای پوشش سقفهای شیبدارازقبیل:سوله -ویلا-سوله های صنعتی – گاوداری – مرغداری -انباری -کارگاه – پارکینگ – حیاط خلوت – شیروانی و غیره….

با انواع ورقهای گالوانیزه.گالوانیزه رنگی – ایرانیت سیمانی -ایرانیت پلاستیکی – ساندویچ پانل سقفی و دیواری -اردواز- ورقهای طرح سفال.پرچین دررنگهای متنوع -پلی کربنات و…

–اجرای انواع اردواز: اردواز پیشانی ساختمان -اردواز سقف های ویلایی -اردواز الاچیق – اردواز سردرب -اجرای سقف شیروانی وغیره

نما ولمبه فلزی دور سوله (سایه بان)- نمای دور ویلا (سایه بان ویلا) – نمای دور پیشانی ساختمان و…

–اجرای خرپا:ساخت و نصب اسکلت فلزی سبک جهت سقف های منازل ویلایی – کارگاه-انباری – گاوداری -مرغداری و…  با پوشش انواع مصالح پوشش سقف.

— اجرای شیروانی – نمای فلزی – قرنیز فلزی -فلاشینگ – ناودانی (ابرو) – ابرو لندنی- ابرو جعبه ای – ابرو حصیری – ابرو جوشی و…

— عایق بندی سقف شیبداربا عایق پشم شیشه.توری مرغی.کارتن پلاست و…

–تعمیرات سقف شیبدار- تعمیر و تعویض سقف های شیبدارمعیوب وفرسوده

همراه۱ : ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ (عزیزنیا)

همراه۲ : ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱

تلفن تماس  : ۵۵۳۰۹۵۱۵ -۰۲۱

— در اسرع وقت —

در تمام نقاط تهران وشهرهای اطراف تهران

با ۳۰  سال سابقه وتجربه  درسراسر ایران

” تهیه مصالح و اجراء”

((  بدون         واسطه  ))

 

                                                                               

((همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ ))                                                                  

  =اجرای کلیه خدمات
پوشش سقف های شیبدار-گالوانیزه-ایرانیت-ساندویچ پانل-اردواز

 طرح سفال-پرچین-پلی
کربنات-تعمیرات سقف های شیبدار

  اجرای پوشش سقفهای
شیبدارازقبیل:سوله -ویلا-سوله های صنعتی – گاوداری – مرغداری

انباری -کارگاه – پارکینگ – حیاط خلوت – شیروانی و غیره….

با انواع ورقهای گالوانیزه.گالوانیزه رنگی – ایرانیت سیمانی -ایرانیت
پلاستیکی – ساندویچ

پانل سقفی و دیواری -اردواز- ورقهای طرح سفال.پرچین دررنگهای متنوع -پلی
کربنات و

اجرای انواع اردواز: پیشانی ساختمان -سقفهای ویلایی -الاچیق – سردرب وغیره
نما و

لمبه فلزی دور سوله – ویلا و

اجرای خرپا:ساخت و نصب اسکلت فلزی سبک جهت سقفهای منازل ویلایی – کارگاه

انباری – گاوداری- مرغداری و… با پوشش انواع مصالح پوشش سقف.

اجرای شیروانی – نمای فلزی – قرنیز فلزی-ناودانی (ابرو)-ابرو لندنی-ابرو
جعبه ای

ابرو جوشی-ابرو حصیری-فلاشینگ
و

عایق بندی سقف شیبداربا عایق پشم شیشه.توری مرغی.کارتن پلاست و

تعمیرات سقف شیبدار- تعمیر و تعویض سقفهای شیبدارمعیوب وفرسوده

تلفن تماس : ۵۵۳۰۹۵۱۵

همراه: ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱
(عزیزنیا) 

                      — در اسرع وقت                  

 در کلیه مناطق و
نقاط تهران وشهرهای اطراف تهران

                      –  سراسر     کشور                     

                 – با ۳۰ سال سابقه وتجربه             

                       (( بدون     واسطه ))                 

نوشته شده در

اجرای سقف شیروانی-اجرای سقف آردواز-طرح سفال-نما و لمبه فلزی

 

اجرای سقف شیروانی-اجرای سقف آردواز-طرح سفال-نما و لمبه فلزی-پیشانی-سردر-سقفهای شیبدار-پوشش سقف-سوله-خرپا-تعمیرات(۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

  = اجرای کلیه خدمات پوشش سقف های شیبدار-پوشش سقف سوله-پوشش سقف های =

(۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱)      

  تهیه و اجرای پوشش انواع سقف های شیبدار:سقف سوله.سقف خرپا.سقف های ویلایی.اجرای سقف اردواز-اجرای اردواز اردوازپیشانی.اردواز نمای ساختمان.الاچیق.اردواز سردرب.ساخت و نصب خرپا.اسکلت فلزی ویلا.اسکلت فلزی پارکینگ.خرپای سقف انباری.خرپای سقف کارگاه.پوشش سقف حیاط خلوت و غیره…

با انواع: ورقهای گالوانیزه.گالوانیزه رنگی.اردواز.ایرانیت سیمانی.ساندویچ پانل.سفال.پرچین.طرح سفال.پلی کربنات.فایبر گلاس.نما ولمبه فلزی.

نما و لمبه دور سایه بان سوله و سقف های شیبدار-نمای دور پیشانی ساختمان- اجرای ناودانی-ابرو-ابرولندنی-ابروجعبه ای-ابرو جوشی -ابرو حصیری-قرنیز فلزی – فلاشینگ – سایه بان وغیره….

  تعمیرات سقف شیبدار-تعمیر وتعویض سقف سوله-اببندی وتعمیرات پوشش سقف های سوله و سقف های شیبدار.

  عایق بندی سقف با عایق حرارتی پشم شیشه.توری مرغی.کارتن پلاست وغیره.

…..   تعمیر وتعویض و اببندی سقفهای قدیمی و فرسوده

  ( با ۳۰ سال تجربه )

همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ (عزیزنیا)

-تلفن تماس: ۵۵۳۰۹۵۱۵

                       —-دراسرع وقت

            — درتمام نقاط تهران وشهرهای اطراف تهران

                       وسراسرکشور– 

نوشته شده در

پوشش سقف شیبدار-اجرای سقف شیبدار-انواع آردواز-طرح سفال-پرچین-طرح شینگل-سنگ ریزه ای-پوشش سقف سوله

 

پوشش سقف شیبدار اجرای سقف شیبدار انواع آردواز طرح سفال پرچین طرح شینگل سنگ ریزه ای پوشش سقف سوله خرپا حیاط خلوت انباری پارکینگ تعمیرات سقف(۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

                     سالن پوشش  (۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

   =  =تهیه و اجرای پوشش سقف های شیبدار-پوشش سقف سوله-اجرای سقف :ویلا-شیروانی-حیاط خلوت-انباری پارکینگ-وسقفهای شیبداردیگر…-ساخت ونصب خرپا-تعمیرات و تعویض سقف های شیبدار-وسقف سوله =

   اجرای پوشش سقفهای شیبدارازقبیل:سوله -ویلا-سوله های صنعتی – گاوداری – مرغداری -انباری -کارگاه – پارکینگ – حیاط خلوت – شیروانی و غیره….

  با انواع ورقهای گالوانیزه.گالوانیزه رنگی – ایرانیت سیمانی -ایرانیت پلاستیکی – ساندویچ پانل سقفی و دیواری -اردواز- ورقهای طرح سفال.پرچین دررنگهای متنوع -پلی کربنات و…

–اجرای انواع اردواز: اردواز پیشانی ساختمان -اردواز سقف های ویلایی -اردواز الاچیق – اردواز سردرب -اجرای سقف شیروانی وغیره

 نما ولمبه فلزی دور سوله (سایه بان)- نمای دور ویلا (سایه بان ویلا) – نمای دور پیشانی ساختمان و…

–اجرای خرپا:ساخت و نصب اسکلت فلزی سبک جهت سقف های منازل ویلایی – کارگاه-انباری – گاوداری -مرغداری و…  با پوشش انواع مصالح پوشش سقف.

 — اجرای شیروانی – نمای فلزی – قرنیز فلزی -فلاشینگ – ناودانی (ابرو) – ابرو لندنی- ابرو جعبه ای – ابرو حصیری – ابرو جوشی و…

— عایق بندی سقف شیبداربا عایق پشم شیشه.توری مرغی.کارتن پلاست و…

–تعمیرات سقف شیبدار- تعمیر و تعویض سقف های شیبدارمعیوب وفرسوده

همراه۱ : ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ (عزیزنیا)

همراه۲ : ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱

تلفن تماس  : ۵۵۳۰۹۵۱۵ -۰۲۱

                          — در اسرع وقت —

    در تمام نقاط تهران وشهرهای اطراف تهران   

   با ۳۰  سال سابقه وتجربه  درسراسر ایران

                    ” تهیه مصالح و اجراء”

                 ((  بدون         واسطه  ))

 

نوشته شده در

قیمت اجرای سقف شیروانی وسقف های شیبدار-تعمیر و پوشش سقف سوله

قیمت اجرای سقف شیروانی وسقف های شیبدار تعمیر و پوشش سقف سوله

سالن پوشش (۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

((جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید))

اجرای کلیه خدمات پوشش سقفهای شیبدار درتهران /کلیه مناطق تهران / همه شهرها
تهیه و اجرای پوشش انواع سقفهای شیبدارفلزی در تهران (همه مناطق)/ اطراف تهران و همه شهرها
پوشش سقف سوله در تهران/همه شهرهای تهران /سراسرکشور
پوشش سقفهای ویلایی در تهران (کلیه مناطق) -همه شهرها
اجرای سقفهای شیروانی در تمام نقاط تهران /همه شهرها
پوشش سقف کارخانجات صنعتی در تهران و حومه تهران / سراسر کشور
پوشش سقفهای کارگاهی در تهران و همه شهرهای اطراف تهران / سراسرکشور
پوشش سقف انباری درتهران و حومه
پوشش سقف مسکونی در تهران / همه شهرها
پوشش سقف شیروانی در تهران / تمام نقاط تهران / همه شهرها
پوشش سقف مرغداری در تهران / در اطراف تهران / در همه شهرها
پوشش سقف گاوداری درتهران / در همه شهرهای اطراف تهران /همه شهرها
اجرای سقف شیروانی در تهران / دراطاف و حومه تهران/ در همه شهرها
پوشش سقف پارکینگ در تهران / تمام نقاط تهران
پوشش سقف حیاط خلوت در تهران / دکلیه مناطق تهران
پوشش سقف تراس درکلیه مناطق تهران
اجرای انواع آردوازدر تهران (کلیه مناطق تهران)/ شمال تهران /جنوب تهران /شرق تهران و غرب تهران
اجرای سقف آردوازرنگی/ اجرای آردواز پیشانی /اجرای آردواز سردری ورودی منازل/اجرای آردواز آلاچیق
اجرای نما و لمبه فلزی/اجرای ورقهای شیروانی طرح سفال/ اجرای آردواز طرح سفال رنگی
اجرای نصب پرچین -پوشش سقف شیبداربا پرچین/اجرای نصب دکرا | پوشش سقف شیبدار دکرا
اجرای نصب تایل های سنگ ریزه ای – پوشش سقف شیبدار سنگ ریزه ای
اجرای نصب تایل های طرح شینگل – پوشش سقف شیبدار طرح شینگل
اجرای سقف های سنگ ریزه ای – پوشش سقف با تایل های طرح شینگل
اجرای نصب ورق های گالوانیزه – اجرای سقف ایرانیت سیمانی
اجرای ایرانیت فلزی – اجرای نصب ساندویچ پانل
اجرای پوشش انواع سقف – قیمت پوشش انواع سقف – تعمیرات انواع سقف
اجرای نصب پلی کربنات – پوشش سقف شیبدار پلی کربنات
اجرای نصب فایبرگلاس (ایرانیت پلاستیکی) – پوشش سقف شیبدارفایبرگلاس
اجرای عایق بندی سقف شیبدار – اجرای عایق بندی سقف سوله
پوشش سقف سوله باعایق پشم شیشه – پوشش سقف شیبدار با عایق پشم سنگ
عایق بندی سقف(پشم شیشه) با نصب کارتن پلاست توری مرغی-عایق سقف سوله
اجرای خرپا / اجرای خرپای سقف شیبدار/ اجرای خرپای سقف شیروانی
اجرای خرپای سقف مسکونی / اجرای خرپای انواع سقفهای شیبدار
ساخت اسکلت فلزی شیبدار سبک – ساخت و نصب خرپای سبک
اجرای آبرو / اجرای انواع آبرو :آبرو لندنی-آبرو جعبه ای -آبرو جوشی و..
اجرای انواع فلاشینگ -اجرای قرنیز فلزی/ اجرای انواع قرنیز فلزی / اجرای قرنیز دیوار
تعمیر و تعویض پوشش سقف -تعمیرات سقف شیبدار – تعمیرات سقف سوله
تعمیرات سقف – آببندی سقف – قیمت اجرای سقف شیبدار – قیمت سقفهای شیبدار
قیمت پوشش سقف – اجرای پوشش سقف و شیروانی فلزی
پوشش سقف شیروانی و سقفهای شیبدار – نحوء اجرای سقفهای شیبدار

کلیه خدمات اجرای سقفهای شیبدار (خدمات ساختمانی) و …………….
بابیش از ۳۰ سال تجربه
درتهران- کلیه مناطق تهران – اطراف تهران- همه شهرهای اطراف تهران و سراسر کشور
همراه : ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ تلفن تماس : ۵۵۳۰۹۵۱۵

نوشته شده در

قیمت اجرای سقف شیروانی وسقف های شیبدار-تعمیر و پوشش سقف سوله

قیمت اجرای سقف شیروانی وسقف های شیبدار تعمیر و پوشش سقف سوله

سالن پوشش (۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

((جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید))

اجرای کلیه خدمات پوشش سقفهای شیبدار درتهران /کلیه مناطق تهران / همه شهرها
تهیه و اجرای پوشش انواع سقفهای شیبدارفلزی در تهران (همه مناطق)/ اطراف تهران و همه شهرها
پوشش سقف سوله در تهران/همه شهرهای تهران /سراسرکشور
پوشش سقفهای ویلایی در تهران (کلیه مناطق) -همه شهرها
اجرای سقفهای شیروانی در تمام نقاط تهران /همه شهرها
پوشش سقف کارخانجات صنعتی در تهران و حومه تهران / سراسر کشور
پوشش سقفهای کارگاهی در تهران و همه شهرهای اطراف تهران / سراسرکشور
پوشش سقف انباری درتهران و حومه
پوشش سقف مسکونی در تهران / همه شهرها
پوشش سقف شیروانی در تهران / تمام نقاط تهران / همه شهرها
پوشش سقف مرغداری در تهران / در اطراف تهران / در همه شهرها
پوشش سقف گاوداری درتهران / در همه شهرهای اطراف تهران /همه شهرها
اجرای سقف شیروانی در تهران / دراطاف و حومه تهران/ در همه شهرها
پوشش سقف پارکینگ در تهران / تمام نقاط تهران
پوشش سقف حیاط خلوت در تهران / دکلیه مناطق تهران
پوشش سقف تراس درکلیه مناطق تهران
اجرای انواع آردوازدر تهران (کلیه مناطق تهران)/ شمال تهران /جنوب تهران /شرق تهران و غرب تهران
اجرای سقف آردوازرنگی/ اجرای آردواز پیشانی /اجرای آردواز سردری ورودی منازل/اجرای آردواز آلاچیق
اجرای نما و لمبه فلزی/اجرای ورقهای شیروانی طرح سفال/ اجرای آردواز طرح سفال رنگی
اجرای نصب پرچین -پوشش سقف شیبداربا پرچین/اجرای نصب دکرا | پوشش سقف شیبدار دکرا
اجرای نصب تایل های سنگ ریزه ای – پوشش سقف شیبدار سنگ ریزه ای
اجرای نصب تایل های طرح شینگل – پوشش سقف شیبدار طرح شینگل
اجرای سقف های سنگ ریزه ای – پوشش سقف با تایل های طرح شینگل
اجرای نصب ورق های گالوانیزه – اجرای سقف ایرانیت سیمانی
اجرای ایرانیت فلزی – اجرای نصب ساندویچ پانل
اجرای پوشش انواع سقف – قیمت پوشش انواع سقف – تعمیرات انواع سقف
اجرای نصب پلی کربنات – پوشش سقف شیبدار پلی کربنات
اجرای نصب فایبرگلاس (ایرانیت پلاستیکی) – پوشش سقف شیبدارفایبرگلاس
اجرای عایق بندی سقف شیبدار – اجرای عایق بندی سقف سوله
پوشش سقف سوله باعایق پشم شیشه – پوشش سقف شیبدار با عایق پشم سنگ
عایق بندی سقف(پشم شیشه) با نصب کارتن پلاست توری مرغی-عایق سقف سوله
اجرای خرپا / اجرای خرپای سقف شیبدار/ اجرای خرپای سقف شیروانی
اجرای خرپای سقف مسکونی / اجرای خرپای انواع سقفهای شیبدار
ساخت اسکلت فلزی شیبدار سبک – ساخت و نصب خرپای سبک
اجرای آبرو / اجرای انواع آبرو :آبرو لندنی-آبرو جعبه ای -آبرو جوشی و..
اجرای انواع فلاشینگ -اجرای قرنیز فلزی/ اجرای انواع قرنیز فلزی / اجرای قرنیز دیوار
تعمیر و تعویض پوشش سقف -تعمیرات سقف شیبدار – تعمیرات سقف سوله
تعمیرات سقف – آببندی سقف – قیمت اجرای سقف شیبدار – قیمت سقفهای شیبدار
قیمت پوشش سقف – اجرای پوشش سقف و شیروانی فلزی
پوشش سقف شیروانی و سقفهای شیبدار – نحوء اجرای سقفهای شیبدار

کلیه خدمات اجرای سقفهای شیبدار (خدمات ساختمانی) و …………….
بابیش از ۳۰ سال تجربه
درتهران- کلیه مناطق تهران – اطراف تهران- همه شهرهای اطراف تهران و سراسر کشور
همراه : ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ تلفن تماس : ۵۵۳۰۹۵۱۵

نوشته شده در

قیمت اجرای سقف شیروانی وسقف های شیبدار-تعمیر و پوشش سقف سوله

قیمت اجرای سقف شیروانی وسقف های شیبدار تعمیر و پوشش سقف سوله

سالن پوشش (۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱)

((جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید))

اجرای کلیه خدمات پوشش سقفهای شیبدار درتهران /کلیه مناطق تهران / همه شهرها
تهیه و اجرای پوشش انواع سقفهای شیبدارفلزی در تهران (همه مناطق)/ اطراف تهران و همه شهرها
پوشش سقف سوله در تهران/همه شهرهای تهران /سراسرکشور
پوشش سقفهای ویلایی در تهران (کلیه مناطق) -همه شهرها
اجرای سقفهای شیروانی در تمام نقاط تهران /همه شهرها
پوشش سقف کارخانجات صنعتی در تهران و حومه تهران / سراسر کشور
پوشش سقفهای کارگاهی در تهران و همه شهرهای اطراف تهران / سراسرکشور
پوشش سقف انباری درتهران و حومه
پوشش سقف مسکونی در تهران / همه شهرها
پوشش سقف شیروانی در تهران / تمام نقاط تهران / همه شهرها
پوشش سقف مرغداری در تهران / در اطراف تهران / در همه شهرها
پوشش سقف گاوداری درتهران / در همه شهرهای اطراف تهران /همه شهرها
اجرای سقف شیروانی در تهران / دراطاف و حومه تهران/ در همه شهرها
پوشش سقف پارکینگ در تهران / تمام نقاط تهران
پوشش سقف حیاط خلوت در تهران / دکلیه مناطق تهران
پوشش سقف تراس درکلیه مناطق تهران
اجرای انواع آردوازدر تهران (کلیه مناطق تهران)/ شمال تهران /جنوب تهران /شرق تهران و غرب تهران
اجرای سقف آردوازرنگی/ اجرای آردواز پیشانی /اجرای آردواز سردری ورودی منازل/اجرای آردواز آلاچیق
اجرای نما و لمبه فلزی/اجرای ورقهای شیروانی طرح سفال/ اجرای آردواز طرح سفال رنگی
اجرای نصب پرچین -پوشش سقف شیبداربا پرچین/اجرای نصب دکرا | پوشش سقف شیبدار دکرا
اجرای نصب تایل های سنگ ریزه ای – پوشش سقف شیبدار سنگ ریزه ای
اجرای نصب تایل های طرح شینگل – پوشش سقف شیبدار طرح شینگل
اجرای سقف های سنگ ریزه ای – پوشش سقف با تایل های طرح شینگل
اجرای نصب ورق های گالوانیزه – اجرای سقف ایرانیت سیمانی
اجرای ایرانیت فلزی – اجرای نصب ساندویچ پانل
اجرای پوشش انواع سقف – قیمت پوشش انواع سقف – تعمیرات انواع سقف
اجرای نصب پلی کربنات – پوشش سقف شیبدار پلی کربنات
اجرای نصب فایبرگلاس (ایرانیت پلاستیکی) – پوشش سقف شیبدارفایبرگلاس
اجرای عایق بندی سقف شیبدار – اجرای عایق بندی سقف سوله
پوشش سقف سوله باعایق پشم شیشه – پوشش سقف شیبدار با عایق پشم سنگ
عایق بندی سقف(پشم شیشه) با نصب کارتن پلاست توری مرغی-عایق سقف سوله
اجرای خرپا / اجرای خرپای سقف شیبدار/ اجرای خرپای سقف شیروانی
اجرای خرپای سقف مسکونی / اجرای خرپای انواع سقفهای شیبدار
ساخت اسکلت فلزی شیبدار سبک – ساخت و نصب خرپای سبک
اجرای آبرو / اجرای انواع آبرو :آبرو لندنی-آبرو جعبه ای -آبرو جوشی و..
اجرای انواع فلاشینگ -اجرای قرنیز فلزی/ اجرای انواع قرنیز فلزی / اجرای قرنیز دیوار
تعمیر و تعویض پوشش سقف -تعمیرات سقف شیبدار – تعمیرات سقف سوله
تعمیرات سقف – آببندی سقف – قیمت اجرای سقف شیبدار – قیمت سقفهای شیبدار
قیمت پوشش سقف – اجرای پوشش سقف و شیروانی فلزی
پوشش سقف شیروانی و سقفهای شیبدار – نحوء اجرای سقفهای شیبدار

کلیه خدمات اجرای سقفهای شیبدار (خدمات ساختمانی) و …………….
بابیش از ۳۰ سال تجربه
درتهران- کلیه مناطق تهران – اطراف تهران- همه شهرهای اطراف تهران و سراسر کشور
همراه : ۰۹۳۹۱۴۳۱۹۴۱ و ۰۹۱۲۱۴۳۱۹۴۱ تلفن تماس : ۵۵۳۰۹۵۱۵

نوشته شده در

ورق پرچین،ورق طرح سفال،آردواز،نماولمبه،سقف شیروانى،آلاچیق

ورق پرچين،ورق طرح سفال،آردواز،نماولمبه،سقف شيروانى،آلاچيق

طراح ومجرى سقفهاى شیبدار
اجرای سقف ویلا،سقف آلاچیق،سردرب پارکینگ،پیشانى ساختمان
سقف پارکینگ،سقف انبارى،پاسیو،سقف نورگیر،پوشش سقف
سوله،آبرو سوله،هواکش بادى،نماولمبه دور ویلا و…….
با انواع متریال داخلى وخارجى:آردواز ،ورق کرکره رنگى،ورق طرح
سفال،ورق جنوا،ورق پرچین،ورق پالرمو،کینگستون،ورق دکرا
ورق آندوویلا،ورقهاى رنگى فولاد مبارکه،پشم شیشه،ایرانیت سیمان
قبل از هر اقدامى از مشاوره رایگان((شرکت ویلا سازه)) بهره مند
شوید.ویلا سازه با ربع قرن تجریه وبا اکیپی کاملا حرفه اى در
خدمت هموطنان عزیز میباشد.از سایت ویلا سازه بازدید کنید.

نوشته شده در

مرکز خرید ضایعات کاوه

خریدار ضایعات کاوه در شهر صنعتی ساوه،
خریدار ضایعات:
آهن آلات،  سفاله،  فلزات رنگی، مس،  برنج، قلع، سرب، چدن، منگنز، استیل . .رانی، زینک . ورق، رول. تسمه، تیراهن، سرسیلندر، المینیوم، رینگ و پیستون . رادیاتور ، پالت .باطری . وایر
انواع بشکه. گالن. تانکر. کانکس . نایلون . پت. پلی اتیلن . سلفون . سی دی. پلیکا . په په الکتروموتور،ژنراتور . پمپ،دینام  استارت
ماشین الات وتجهیزات اسقاط و…..

نوشته شده در

خریدارضایعات ساوه

خریدارضایعات ساوه

خریدارضایعات: آهن_آلات، سفاله، شمش ، تیرآهن میلگرد قوطی فلزات: مس. برنج آلمینیوم پروفیل استیل رانی رینگ پیستون سرب .قلع. رادیاتور باطری سیم روکشدار لوله اتصالات .پالت پلی اتیلن‌. پت. پی وی سی . نایلون سلفون . انواع بشکه سطل تانکر مخزن فلز و پلاستیک
الکتروموتور ژنراتور دینام استارت داغونی
ماشین آلات تجهیزات صنعتی و کشاورزی . . خودرو فرسوده اسقاط . . تخریب ساختمان

نوشته شده در

بازرسی جکهای هیدرولیک و صدور گواهی جهت تعمیرگاههای خودرو

بازرسي جكهاي هيدروليك و صدور گواهي جهت تعميرگاههاي خودرو

صدور گواهی ایمنی و تأییدیه سلامت
شرکت مشاور و بازرسی
به منظور ارتقای سطح ایمنی در صنایع گوناگون کشور در زمینه خدمات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بموجب ماده ٨۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تحت نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کشور و طبق آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با اتکاء به کارشناسان فنی مجرب و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی دارای پروانه صلاحیت در زمینه های ذیل اقدام به بازرسی ایمنی ، مشاوره و ارائه راه حل ها و صدور گواهی سلامت و ایمنی نموده است :
۱. صدور گواهی ایمنی برق ( ایمنی سیستم ارتینگ )
۲. صدور گواهی سلامت جرثقیل ها ی سقفی
۳. صدور گواهی سلامت جرثقیل های برجی ( گواهی ایمنی تاورکرین ها )
۴. صدور گواهی سلامت جرثقیل های متحرک ( جرثقیل ماشینی یا موبایل )
۵. صدور گواهی سلامت جرثقیل های دروازه ای ، بازوئی و غیره
۶. صدور گواهی ایمنی لیفتراک ، ریچتراک و استاکر
۷. صدور گواهی ایمنی آسانسورهای صنعتی و پله برقی
۸. صدور گواهی سلامت مخازن تحت فشار
روش اخذ گواهی ایمنی و سلامت
این شرکت همچنین با توجه با الزامات قانونی جهت بازدید سالیانه و ادواری و اخذ گواهینامه سلامت و ایمنی تجهیزات صنعتی و سیستم های ایمنی برای صاحبان صنایع و کارفرمایان محترم ، آماده بازرسی ایمنی ، ارائه خدمات فنی و ایمنی جهت احداث زیرساخت های مورد نیاز طبق آیین نامه های مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایران و استانداردهای جهانی و مشاوره جهت اصلاح و ارتقاء سیستم های ایمنی در سطح کشور می باشد.
مدت اعتبار تأییدیه ایمنی و گواهینامه سلامت حداکثر به مدت یک سال می باشد و تمامی گواهینامه های سلامت و ایمنی با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه ایران صادر خواهد شد
اجرا و تعمیرات تخصص ماست,ساخت,طراحی,مشاوره
آخرین قیمت را از ما بگیرید
شرکت فنی و مهندسی سورنا صنعت بیستون با بیش از ۱۸ سال سابقه در صنعت برق
مهندس سید حمیدرضا حسینی کارشناس ارشد برق و کنترل
۰۹۱۲۲۰۸۹۰۹۸ – ۰۹۳۶۲۰۸۹۰۹۸ – ۰۹۱۰۲۰۸۹۰۹۸
۰۲۱۶۶۴۸۲۹۸۱ – ۰۲۶۴۴۲۲۰۷۹۷
co_ssb@yahoo.com ایمیل :
.

نوشته شده در

نیازمندی های تهران

نیازمندی های تهران

نیازمندی های تهران

نیازمندیهای املاک

استخدام تهران

نیازمندیهای تهران

نیازمندیهای املاک تهران امروز

نیازمندیهای خودرو

نیازمندیهای کرج

نیازمندیهای رایگان

آرشیو نیازمندیهای

نیازمندی های امروز تهران

استخدام در استان تهران

مرکز اطلاع رسانی بازارکار,استخدام,

دعوت به همکاری,استخدام بانک,آزمون,بازارکار,آگهی های استخدامی تهران

نیازمندی های نگهبان | استخدام | کاریابی | نیازمندی شغلی | استخدامی روزانه | نگهبان | حقوق خوب

نیازمندیهای رایگان

آگهی رایگان و نیازمندیها و تبلیغات در سایت نیازمندیهای

ملک برای خرید و فروش در تهران ،ایران

سایت نیازمندیهای تهران، تهران

آگهی استخدام|نیازمندی|آگهی استخدامی جدید|کاریابی

آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام

آگهی رایگان – آگهی و نیازمندیهای بازار کار در تهران

شغلی کاریابی استخدامی تهران و کلیه شهرها

استخدام امروز تهران سال

نیازمندی های رایگان خرید و فروش خودرو، موبایل، آپارتمان، موتور سیکلت، لوازم دست دوم، استخدام و خدمات در تهران.

نوشته شده در

قیمت کارتریج hp 85a

قیمت کارتریج Hp 85a

قیمت کارتریج hp 85a
خرید کارتریج اچ پی ۸۵a

برای خرید این مدل کارتریج با ما تماس بگیرید

خرید اینترنتی تونر مشکی اچ پی مدل ۸۵A و قیمت انواع تونر اچ‌پی از فروشگاه آنلاین آرام نور جدیدترین مدل‌های تونر اچ‌پی با بهترین قیمت .

 

کارتریج اورجینال hp 85a
کارتریج طرح ۸۵a
قیمت کارتریج ۰۵a
پودر کارتریج hp 85a
قیمت کارتریج ۸۳a
قیمت کارتریج hp 1102
قیمت کارتریج طرح
کارتریج ۸۵a 

 

نوشته شده در

مکانیک سیار ۲۴ساعته شبانه روزی باطری ساز ۰۹۱۲۰۰۳۵۰۴۳

مکانیک سیار 24ساعته شبانه روزی باطری ساز 09120035043

باسلام
دیگر نگران خرابی خودرو خود نباشید
انجام کلیه تعمیرات تخصصی خودرو های ایرانی و خارجی
مکانیکی و باطری سازی و جلو بندی ((انجام تمامی سرویس های دوره ای خوردو)) و….
مجهز به دستگاه دیاگ تخصصی
تهیه و توزیع باطری
شبانه روزی در تمام نقاط تهران
درخدمتیم
با تشکر از مدیریت خوب
۰۹۱۲۰۰۳۵۰۴۳
۰۹۳۷۷۹۷۴۲۶۲

نوشته شده در

مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد خودرو تعمیر خودرو در محل

مکانیک سیار شبانه روزی 24ساعته تعمیرگاه

مکانیک سیار شرق و غرب و شمال تهران
تجریش زعفرانیه نیاوران پاسداران نارمک تهرانپارس ونک شیخ بهایی گیشا و…
تعمیرات انواع خودرو ایرانی و خارجی
تعمیر دینام، تعمیر استارت
تهیه و توزیع انواع باطری سنگین و سبک
دستگاه دیاگ تخصصی انواع خودرو هیوندا و کیا و نیسان و انواع خودرو های چینی، ایرانخودرو، سایپا
انجام کلیه امور امدادی
شبانه روزی تمام نقاط
مکانیکی شبانه روزی در تهران
تعمیرگاه شبانه روزی شرق تهران
تعمیرگاه شبانه روزی شمال تهران
مکانیکی سیار شبانه روزی
باطری سازی شبانه روزی غرب تهران
تعمیرگاه شبانه روزی سایپا
تعمیرگاه شبانه روزی
امداد خودرو شبانه روزی در تهران
دیاگ شبانه روزی
مکانیک فوری
امداد خودرو