ثبت آگهی ویژه برای افزایش فروش و بازدید کسب و کار

تعمیرات تخصصی ال سی دی ای فون

تعمیرات تخصصی ال سی دی ای فونتعمیرات تخصصی ال سی دی ای فون
   مشاهده شده: 95   |     |     |  

تعمیرات تخصصی ال سی دی ای فون

‏ تعویض ال سی دی ایفون، ترمیم وتعمیرال سی دی شکسته ایفون،تعویض شیشه شکسته انواع آیفون، بابهترین کیفیت وبدون تغییر ظاهری ، پس ازتعویض گلس شکسته آیفون، ال سی دی ازنظرکیفیت به حالت اولیه بازخواهدگشت.
دراین کارازبهترین گلس وچسب وفریم فابریک استفاده میشود.

 رفع اشکال کم نورشدن ال سی دی، رفع نقص احاطه نمودن هاله رنگ سبز یارنگهای دیگردرلبه های تصویر، رفع نقص خطوط اضافه درال سی دی های اپل خصوصاایفون،تپش نور،رفع نقص ال سی دی تاریک ایفون(بدون نورپس زمینهBack light)، عدم عملکردتاچ آیفون دربرخی قسمتهابصورت ثابت یامتغیر
رفع نقص جداشدن فریم ازگلس ایفون(فاصله گرفتن گلس وال سی دی ازبدنه دستگاه)..
تعویض لایتینگ وپلورایز ال سی دی ایفون که دراثرمایع یارطوبت ، دقت خودراازدست داده اند ویالک هایی دربخش زیرال سی دی دیده میشود.تعویض فلکس وکانکتور(فلت کیبل وکانکتور) که معمولا دراثررطوبت یامایع خاصیت ارتجاعی خودراازدست میدهند ویاسولفاته میشوند ،که دراین حالت ال سی دی ایفون قادربه نمایش درست تصویرنخواهدبود.
درمجموع درپکیجی به نام ال سی دی ایفون که خودشامل بخشهای مختلفی است، هرمشکلی پیش بیاید که قابل رفع باشد، تخصص مااست.
تعویض وتعمیرال سی دی آیفون *G
تعویض تاچ ایفون *G و ایفون *GS
تعمیروتعویض ال سی دی ایفون* وایفون *s
تعویض شیشه iphone *
تعویض شیشه iphone * plus
تعویض شیشه آیفون *s
تعویض شیشه آیفون ً*s plus
تعویض شیشه آیفون *plus
تعویض شیشه آیفون *
تعویض شیشه آیفون *s
تعویض شیشه iphone *c
تعویض شیشه آیفون *
تعویض شیشه iphone SE
تعویض گلس وتاچ اسکرین انواع آیپد
برای اطلاع ازفهرست خدمات سخت افزاری ایفون ولیست قیمت تعویض گلس ایفون به وبلاگ زیرمراجعه فرمایید.
Appleworkshop.blogfa.com
Applecomponent.com
زمان ارائه خدمات از١٠ تا ٢٢
دفتر ***********
***********