فروش جوهر لیتری اپسون کیس دسته دوم فروش کامپیوتر اچ پی فروش کامپیوتر استوک و کامل تعمیر انواع پرینتر لیزری و جوهر افشان

گواهینامهce-روشهای دریافتCE

 •  
  •    نام آگهی دهنده: ندا محمدی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: کوی نصر
  گواهینامهce-روشهای دریافتCEگواهینامهce-روشهای دریافتCE

  گواهینامهce-روشهای دریافتCE


  گواهینامهce-روشهای دریافتCE

  روشهای اخذ CE:

  CEبه روش ممیزی:دراین روش صدورگواهیCE پس ازتست وآزمون محصول درآزمایشگاههای موردتاییدمرجع صدورگواهی وانطباق نتایج آن بااستانداردهای اروپا انجام میپذیرد.

  CEبه روش خوداظهاری:دراین روش اظهار وتعهدتولیدکننده مبنی بررعایت الزامات ودستورعملهای مربوطه وتایید این اظهارات توسط مرجع موردتایید مبنای دریافت گواهی نامه CE است.

  گروه راهبردصنعت RSA GROUPتوانسته بادردست داشتن نمایندگی چندین موسسه ثبت شده ومورد تایید اروپاNOTIFICATION BODY  وباتکیه بردانش وتسلط کارشناسانش برمقررات والزامات اتحادیه اروپادرحداقل زمان وکمترین هزینه به ارایه خدمات مشاوره وصدورگواهی درهردو روش ذکرشده بپردازد.

  برای دریافت مشاوره رایگان با تلفنهای ۸۸۲۴۹۵۲۰-۸۸۴۸۴۶۲۵ تماس حاصل فرمایید.

  همرا ه کارشناسان مشاور:۳۳۴۵۷۰۳-۰۹۱۲ صادقی  و ۳۷۳۰۹۳۳-۰۹۳۹ محمدی

  E.mail: rsagroup@yahoo.com    |     |     |     |  


  » 1 Online
  » 1 Today
  » 0 Yesterday
  » 1 Week
  » 1 Month
  » 1 Year
  » 1 Total
  Record: 1 (28.09.2021)